Nhà máy Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng

Địa chỉ: Lô 67, 68, 69a, 73, 75, 76a Khu ng nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

Diện tích thi ng sơn chống nóng: 70.000 m2