Cách chọn ngày động thổ xây dựng công trình 2023

Việc chọn ngày động thổ xây dựng công trình nhà xưởng, nhà máy… là một phần quan trọng của quy trình xây dựng. Trong nhiều văn hóa và tôn giáo, ngày động thổ được coi là một sự kiện quan trọng và có thể ảnh hưởng đến may mắn và thành công của dự án.
Dưới đây là một số hướng dẫn bạn có thể xem xét khi chọn ngày động thổ xây dựng nhà máy:

CÁC CĂN CỨ LỰA CHỌN NGÀY ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG

Lịch âm lịch:

Trong nhiều quốc gia châu Á, lịch tết âm lịch thường được xem xét khi chọn ngày động thổ. Một số ngày trong năm có ý nghĩa đặc biệt và được coi là thời điểm tốt để bắt đầu một dự án xây dựng.

Ngày trong tuần:

Có thể bạn muốn chọn ngày động thổ vào một ngày trong tuần cụ thể, chẳng hạn như thứ hai hoặc thứ ba. Điều này có thể liên quan đến tín ngưỡng hay yếu tố vận động kinh doanh trong lĩnh vực của bạn.

Các yếu tố thần số học:

Trong một số tôn giáo và tâm linh, có các yếu tố thần số học như con số, ngày tháng, và cung hoàng đạo có thể ảnh hưởng đến việc chọn ngày động thổ. Thầy phong thủy hoặc chuyên gia tâm linh có thể tư vấn về việc chọn ngày dựa trên những yếu tố này.

Thời tiết và môi trường:

Chọn một ngày mà thời tiết và môi trường lý tưởng để bắt đầu xây dựng cũng là một yếu tố quan trọng. Tránh các mùa mưa hoặc thời gian có thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng.

Sự kiện quan trọng:

Nếu có sự kiện quan trọng trong ngày như ngày kỷ niệm, ngày lễ, hoặc ngày thành lập công ty, bạn có thể xem xét kết hợp ngày động thổ với những sự kiện này để tạo ra một ngày ý nghĩa.

Tư vấn chuyên gia:

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chọn ngày động thổ, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy, tôn giáo hoặc chuyên gia tâm linh. Họ có thể cung cấp thông tin và lời khuyên dựa trên kiến thức chuyên môn của họ.
Cách chọn ngày động thổ xây dựng công trình
Dù bạn tuân theo quy tắc truyền thống hoặc làm theo sự tư vấn của chuyên gia, việc chọn ngày động thổ xây dựng nhà máy là một phần quan trọng để tạo ra một bước khởi đầu thuận lợi cho dự án của bạn.

NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG THEO ÂM LỊCH 2023

Khi xem ngày đẹp động thổ, gia chủ/chủ dự án cần xem chọn những ngày Đại Cát, Tiểu Cát trong năm để tiến hành:
 • Ngày Đại Cát (Can Sinh Chi) gồm: Canh Tý, Đinh Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Thìn, Ất Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Bính Tuất, Tân Hợi.
 • Ngày Tiểu Cát (Chi Sinh Can) gồm: Giáp Tý, Nhâm Tý, Tân Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Canh Thìn, Mậu Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Tân Hợi, Canh Tuất.
Dưới đây là một số ngày được xem xét là tốt để động thổ xây dựng trong năm 2023:

Chọn ngày tốt động thổ tháng 1 năm 2023

 • Ngày 02/01/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 11/12/2022 AL)

 • Ngày 09/01/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 18/12/2022 AL)

 • Ngày 11/01/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 20/12/2022 AL)

 • Ngày 14/01/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 23/12/2022 AL)

 • Ngày 21/01/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 30/12/2022 AL)

 • Ngày 25/01/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 04/01/2023 AL)

 • Ngày 28/01/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 07/01/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 2 năm 2023

 • Ngày 06/02/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 16/01/2023 AL)

 • Ngày 09/02/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 19/01/2023 AL)

 • Ngày 18/02/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 28/01/2023 AL)

 • Ngày 25/02/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 06/02/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 3 năm 2023

 • Ngày 02/03/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 11/02/2023 AL)

 • Ngày 09/03/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 18/02/2023 AL)

 • Ngày 14/03/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 23/02/2023 AL)

 • Ngày 21/03/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 30/02/2023 AL)

 • Ngày 26/03/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 05/02/2023 AL)

 • Ngày 02/03/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 11/02/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 4 năm 2023

 • Ngày 02/04/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 12/02/2023 AL)

 • Ngày 14/04/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 24/02/2023 AL)

 • Ngày 19/04/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 29/02/2023 AL)

 • Ngày 21/04/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 02/03/2023 AL)

 • Ngày 29/04/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 10/03/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 5 năm 2023

 • Ngày 03/05/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 14/03/2023 AL)

 • Ngày 11/05/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 22/03/2023 AL)

 • Ngày 15/05/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 26/03/2023 AL)

 • Ngày 19/05/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 01/04/2023 AL)

 • Ngày 22/05/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 04/04/2023 AL)

 • Ngày 31/05/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 13/04/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 6 năm 2023

 • Ngày 03/06/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 16/04/2023 AL)

 • Ngày 12/06/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 25/04/2023 AL)

 • Ngày 15/06/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 28/04/2023 AL)

 • Ngày 24/06/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 07/05/2023 AL)

 • Ngày 27/06/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 10/05/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 7 năm 2023

 • Ngày 06/07/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 19/05/2023 AL)

 • Ngày 09/07/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 22/05/2023 AL)

 • Ngày 19/07/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 02/06/2023 AL)

 • Ngày 28/07/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 11/06/2023 AL)

 • Ngày 31/07/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 14/06/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ làm nhà

Chọn ngày tốt động thổ tháng 8 năm 2023

 • Ngày 12/08/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 26/06/2023 AL)

 • Ngày 17/08/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 02/07/2023 AL)

 • Ngày 22/08/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 07/07/2023 AL)

 • Ngày 22/08/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 08/07/2023 AL)

 • Ngày 26/08/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 11/07/2023 AL)

 • Ngày 29/08/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 14/07/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 9 năm 2023

 • Ngày 03/09/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 19/07/2023 AL)

 • Ngày 04/09/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 20/07/2023 AL)

 • Ngày 07/09/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 23/07/2023 AL)

 • Ngày 10/09/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 26/07/2023 AL)

 • Ngày 17/09/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 03/08/2023 AL)

 • Ngày 22/09/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 08/08/2023 AL)

 • Ngày 29/09/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 15/08/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 10 năm 2023

 • Ngày 04/10/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 20/08/2023 AL)

 • Ngày 11/10/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 27/08/2023 AL)

 • Ngày 17/10/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 03/09/2023 AL)

 • Ngày 23/10/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 09/09/2023 AL)

 • Ngày 26/10/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 12/09/2023 AL)

 • Ngày 29/10/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 15/09/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 11 năm 2023

 • Ngày 04/11/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 21/09/2023 AL)

 • Ngày 07/11/2023 (Thứ Ba, nhằm ngày 24/09/2023 AL)

 • Ngày 10/11/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 27/09/2023 AL)

 • Ngày 20/11/2023 (Thứ Hai, nhằm ngày 08/10/2023 AL)

 • Ngày 24/11/2023 (Thứ Sáu, nhằm ngày 12/10/2023 AL)

Chọn ngày tốt động thổ tháng 12 năm 2023

 • Ngày 02/12/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 20/10/2023 AL)

 • Ngày 06/12/2023 (Thứ Tư, nhằm ngày 24/10/2023 AL)

 • Ngày 16/12/2023 (Thứ Bảy, nhằm ngày 04/11/2023 AL)

 • Ngày 28/12/2023 (Thứ Năm, nhằm ngày 16/11/2023 AL)

Lưu ý rằng việc chọn ngày động thổ cũng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như vị trí địa lý, truyền thống tôn giáo, và tâm linh cá nhân. Nếu bạn muốn đảm bảo chọn ngày tốt nhất cho dự án xây dựng của mình, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ người chuyên nghiệp trong lĩnh vực phong thủy, tâm linh hoặc tôn giáo.
Trường hợp bạn cần thêm thông tin về dịch vụ hoàn thiện công trình, sơn chống nóng mái tôn có thể liên hệ chuyên gia Hải Nam EPC để được tư vấn.