Tag Archives: tấm lợp tôn chống nóng

Sử dụng tấm lợp tôn chống nóng có hiệu quả không?

Nếu chỉ sử dụng tấm tôn bình thường thì rất dễ gây ra bí bách,